Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Barvinskyj Bogdan Oleksandrovych

(1880 – 1958)

Abstract (in Ukrainian):

Довідка у Вікіпедії:

Works (1 – 10 / 36)

Biography (1)

List sorting: author, title, A – Z

[Barvinskyj B. O.] Nieznana pieczęć ruska księcia Kiejstuta z r.1366. – Wiadomości numizmatyczno-archeologiczne (Kraków), 1909, № 11, s. 205 – 207.

[Barvinskyj B. O.] Opryszki w słownictwe ludowym i na rycinach z 17 i 18 ww. – Ziemia Czerwieńska, 1936, № 2, s. 230 – 242.

[Barvinskyj B. O.] Pieczęć ruska Wojdyły w r.1380. – Wiadomości numizmatyczno-archeologiczne (Kraków), 1909, № 9, s. 143 – 145.

[Barvinskyj B. O.] Pieczęcie bojarów halicko-włodzimierskich z 1 p.14 w. – MH, 1909, t. 2, № 8-9, s. 116 – 119.

[Barvinskyj B. O.] Pieczęcie książąt halicko-włodzimierskich z 1 p.14 w.: uwagi krytyczne z powodu pracy A.Łappo-Danilewskiego. – Wiadomości numizmatyczno-archeologiczne (Kraków), 1909, t. 1, № 6, s. 99 – 104; № 7, s. 127 – 130; № 8, s.? -?.

[Barvinskyj B. O.] Ze sfragistyki ruskiej. – Wiadomości numizmatyczno-archeologiczne (Kraków), 1909, № 1, s. 10 – 12.

[Barvinskyj B. O.] Zygmunt Kejstutowicz, książę starodubski. – PNL,

[Barvinskyj B. O.] Бунт в с.Мшанці 1717 р. – ЗНТШ, 1903 р., т. 54, с. 4 – 5.

[Barvinskyj B. O.] Гомер у Галицькій літописі. – ЗНТШ, 1916 р., т. 117-118, с. 55 – 63.

(1)