Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Davydov Dynko

Works (1 – 5 / 5)

List sorting: author, title, A – Z

[Davydov D.] Krusedol. – Beograd: 1964.

[Davydov D.] Об украjнско-српским уметничким везама у 18 веку. – Зборник за ликовне уметности (Нови Сад), 1968 г., т. 4, с. 211 – 235.

[Davydov D.] Украjнски утицаjи на српску уметност средине 18 века и сликар Василиjе Романовић. – Зборник за ликовне уметности (Нови Сад), 1969 г., т. 5, с. 119 – 138.

[Medakovych D.] Сентандреjа. – Београд: 1982 г.