Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Dąbrowski D.

(1965 –)

Abstract (in Ukrainian):

Довідка на сайті

Works (1 – 8 / 8)

List sorting: author, title, A – Z

[Dąbrowski D.] Czy istnało dwóch synów Daniela Romanowicza o imieniu Mścisław? – Rocznik polskiego towarzystwa heraldycznego, 1999, t. 4, s.

[Dąbrowski D.] Daniel Romanowicz krol Rusi (ok. 1201–1264). Biografia polityczna. – Krakow : Avalon, 2012. – 538 s.

[Dąbrowski D.] Kronika halicko-wołyńska (Kronika Romanowiczów). – Kraków-Warszawa: 2017. – 125, 710 s.

[Dąbrowski D.] Małżeństwa Daniela Romanowicza: aspekt genealogiczny i polityczny. – «Venerabilis, nobilis et honesti», Toruń, 1997, s. 43 – 50.

[Dąbrowski D.] Małżeństwa Wasylka Romanowicza: problem mazowieckiego pochodzenia drugiej żony. – «Europa środkowa i wschodnia w polityce Piastów», Toruń, 1997, s. 221 – 233.

[Dąbrowski D.] Stosunki polityczne Lwa Daniłowicza z sąsiadami zachodnimi w latach 1264 – 1299/1300. – «Галичина і Волинь в добу середньовіччя», Льв., 2001 р., с. 42 – 69.

[Dąbrowski D.] Генеалогия Мстиславичей. Первые поколения (до начала XIV в.). – Спб. : Дмитрий Буланин, 2015 г.

[Dąbrowski D.] Матримоніальна політика князя Лева Даниловича. – ЗНТШ, 2000 р., т. 240, с. 195 – 218.