Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Dzjuba Olena Mykolajivna

(1945 –)

Abstract (in Ukrainian):

Довідка у Вікіпедії:

Works (1 – 10 / 38)

List sorting: author, title, A – Z

[Dzjuba O. M.] Білоруський список «Перестороги». – «Прогресивна суспільно-політична думка в боротьбі проти феодальної реакції та католицько-уніатської експансії на Україні», Львів, 1988 р., с. 131 – 133.

[Dzjuba O. M.] Вихідці з України в університетах Німеччини у 18 ст. – Історичні дослідження. Історія зарубіжних країн, 1989 р., т. 15, с. 3 – 10.

[Dzjuba O. M.] Влияние просвещения на формирование идеологических предпосылок воссоединения Украины с Россией. – «На путях дружбы и сотрудничества», К., Наукова думка, 1981 г., с. 5 – 15.

[Dzjuba O. M.] Деякі питання історії України в німецькій літературі 18 ст. – «Феодалізм на Україні», К., Наукова думка, 1990 р., с. 166 – 177.

[Dzjuba O. M.] До питання про видання джерел з історії української культури. – «Українська археографія: сучасний стан та перспективи розвитку», К., 1988 р., с. 102 – 103.

[Dzjuba O. M.] До питання про українсько-німецькі науково-освітні взаємини: 18 ст. – «Проблеми української історичної медієвістики», К., 1990 р., с. 150 – 153.

(1)