Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Falkovskyj Jan

Works (1 – 7 / 7)

List sorting: author, title, A – Z

[Falkovskyj J.] Jeszcze o granice łemkowsko-bojkowskiej. – Kurier literacko-naukowy, 1936, № 70.

[Falkovskyj J.] Na pograniczu łemkowsko-bojkowskim: zarys etnograficzny. – Lw.: 1935. – 132 s.

[Falkovskyj J.] Północzno-wschodnie pogranicze Huculszczyzny. – Prace etnograficzne, 1938, № 4, s.

[Falkovskyj J.] Ze wschodniego pogranicza huculskiego. – Lud, 1936, t. 3, s. 142 – 156.

[Falkovskyj J.] З бойківсько-гуцульського пограниччя: начерк етнічного розміщення. – Літопис Бойківщини (Самбір), 1937 р., т. 9, с. 116 – 120.

[Falkovskyj J.] Село Волосате Ліського повіту. – Літопис Бойківщини (Самбір), 1935 р., т. 5, с.