Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Gorlenko Volodymyr Fedorovych

(1927 –)

Abstract (in Ukrainian):

Довідка:

Also look at:

Subject: Ethnographers

Works (1 – 10 / 13)

List sorting: author, title, A – Z

[Gorlenko V. F.] В.П.Милорадович: до 120-річчя з дня народження. – НТЕ, 1966 р., № 2, с. 83 – 85.

[Gorlenko V. F.] До проблеми вивчення етнографічної групи українців «литвини». – «Полісся: мова, культура, історія», К., 1996 р., с. 194 – 200.

[Gorlenko V. F.] Етнографія Києва і Київщини: традиції і сучасність. – К.: Наукова думка, 1986 р. – 271 с.

[Gorlenko V. F.] М.О.Максимович як етнограф. – НТЕ, 1984 р., № 6, с. 31 – 36.

[Gorlenko V. F.] Народна землеробська техніка українців. – К.: Наукова думка, 1971 р. – 164 с.

[Gorlenko V. F.] Про походження назви «черкаси» щодо українців 16 – 17 ст. – Українське козацтво: витоки, еволюція, спадщина (К.), 1993 р., т. 2, с. 27 – 34.

(1)