Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Grushevskyj Myxajlo Sergijovych

(1866 – 1934)

Article in Wikipedia:

There is a special site, devoted to him:

Also look at:

Personality: Grushevska Kateryna Myxajlivna (1900 – 1943)

Subject: Historians of Ukraine

Works (1 – 10 / 189)

Biography (447)

List sorting: author, title, A – Z

[Bilokin S. I.] Спомини. – Київ, 1988 р., №№ 9 – 12; 1989 р., № 8, с. 103 – 154; 1989 р., № 9, с. 108 – 149; 1989 р., № 10, с. 122 – 158; 1989 р., № 11, с. 113 – 155; 1992 р., № 2, с. 109 – 125; 1992 р., № 3, с. 130 – 142;

[Dzhydzhora I. M.] Україна в 1 пол. 18 ст.: розвідки і замітки. – К.: 1930 р. – 8, 170 с. – ЗУНТК, т. 36.

[Grushevskyj M. S.] «Люди в пенезях»: документ Жигимонта з р.1524. – ЗНТШ, 1905 р., т. 45, с. 1 – 4.

[Grushevskyj M. S.] «Статут друкований» 1529 р. – ЗНТШ, 1895 р., т. 6, с. 4 – 5.

[Grushevskyj M. S.] 250 літ. – ЛНВ, 1904 р., № 1, с. 1 – 6.

[Grushevskyj M. S.] History of Ukraine-Rus’. – Edmonton: 1997, v. 1 = 602 p.; 1999, v. 7 = 548 p.; 2001, v. 8 = 808 p.; 2004, vol. 9, part 1 = 80, 740 p.

[Grushevskyj M. S.] History of Ukraine. – New Haven: Yale university press, 1943, v. 1 = 629 s.

[Grushevskyj M. S.] Sjednocení východního slovanstva a expansivní plány na Balkáně v l. 1654 – 1655. – «Z dějin vychodni Europy a Slovansta: sborník věnovaný Jaroslavu Bidlovi», Praha, 1928, s.

(1)