Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Joseph 2nd

(1741 – 1790)

Article in Wikipedia:

Biography (1 – 10 / 14)

List sorting: author, title, A – Z

Кралицкий А. Список монастырей чина св.Василия Великого, существовавших некогда в Марамарощине и истёртых императором Иосифом_2 1788 г. – «Науковый сборник Галицко-Русской матицы за 1865 г.», Льв., 1865 г., с. 50 – 52, 111 – 114.

[Franko I. J.] Із уст народа: оповідання про історичні особи і відносини. – Життя і слово, 1894 р., т. 1, кн. 1, с. 140 – 144; 1895 р., т. 3, с. 226 – 236; т. 4, с. 187 – 189.

[Grodziskyj S.] Justizreformen in Galizien in der Regierungszeit Maria Theresias und Josephs 2. – «Österreich – Polen: 1000 Jahre Beziehungen», Kraków, 1996, S. 123 – 132.

[Grodziskyj S.] Stanowisko prawne żydów w Galicji: reformy Marii Teresy i Józefa 2 (1772 – 1790). – «Lud żydowski w narodzie polskim», Warszawa, 1994, s.

[Kalataj F. K.] Joseph 2 Reise nach Russland 1780. – Galitz.Zeitschrift (Lemberg), 1841, № , S.

[Lepuckyj G.] Działalność kolonizacyjna Marii Teresy i Józefa w Galicii 1772 – 1790. – Lw.: 1938. – 6, 208 s. – Badania z dziejów społecznych i gospodarczych, t. 29.

(1)