Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Kolessa Oleksandr Myxajlovych

Abstract (in Ukrainian):

(1867 – 1945 рр.) літературознавець.

Works (1 – 7 / 7)

Biography (1)

List sorting: author, title, A – Z

[Kolessa O. M.] Головні напрями й методи в розслідах українського фольклору. – «Збірник 1-го з’їзду слов’янських географів і етнографів у Празі 1924 р.», Прага, 1927 р., с.

[Kolessa O. M.] Лаврівські пергамінові листки з 12 – 13 ст. – ЗНТШ, 1903 р., т. 53, с. 5 – 18.

[Kolessa O. M.] Південно-волинське городище і городиські рукописні пам’ятники 12 – 16 ст. – Вип. 1 – 3: Науковий збірник українського університету в Празі, 1923 р., т. 1, с. 23 – 65;

[Kolessa O. M.] При Кам’яному Затоні: історичний вірш 1648 р. – Льв.: вид.НТШ, 1891 р. – 18 с.

[Kolessa O. M.] Рукописні і палеотипні книги південного Підкарпаття. – «Protokol mezinárodného sjezdu knihovniki v Praze», Praha, 1926. – 15, 3 s.

[Kolessa O. M.] Ужгородський «Полустав» у пергаміновій рукописі 14 в. – ЗНТШ, 1925 р., т. 141-143, с. 1 – 59.