Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Luzhnyj Ryshard

(1927 – 1998)

Abstract (in Ukrainian):

Довідка:

Works (1 – 10 / 34)

Biography (1)

List sorting: author, title, A – Z

[Luzhnyj R.] «Gofred» Tassa-Kochanowskiego na Rusi w wieku 17 – 18. – «W kręgu ‘Gofreda’ i ‘Orianda’», Wrocław, 1970, s.

[Luzhnyj R.] «Поэтика» Феофана Прокоповича и теория поэзии в Киево-Могилянской академии 1 п.18 в. – «Роль и значение литературы 18 в. в истории русской культуры», М., 1966 г., с. 47 – 53.

[Luzhnyj R.] Adama Hipacego Pocieja «Parenetica»: z nowych odczytań najdawniejszej ruskiej literatury religijno-polemicznej. – «Unia brzeska: geneza, dzieje i konsekwencje w kulturze narodów Słowiańskich», Kraków, 1994, s. 345 – 357.

[Luzhnyj R.] Dawne piśmennictwo ukraińske a polske tradycje literackie. – Sprawozdania z posiedzeń komisji PAN. Oddział w Krakowie, Kraków, 1971, № 1, s. 24 – 26.

[Luzhnyj R.] Franciszek Sielicki: polskiej rusystyki powojennej portret własny. – SO, 1993, t. 43, № 2, s. 157 – 170.

[Luzhnyj R.] Grzegorz Skoworoda, czyli sacrum w literatyrze ukraińców. – Znak, 1985, № 367, s. 66 – 80.

[Luzhnyj R.] Grzegorza Skoworody, ostatniego przedstawiciela wschodniosłowiańskiego baroku, «poesis sacra». – Przegląd humanistyczny, 1993, t. 37, № 4, s. 93 – 98.

[Luzhnyj R.] Jan Janów: warstat historyczno-kulturowy filologa-językoznawcy. – Krakowskie zeszyty ukrainoznawcze, 1993, t. 1-2, s. 295 – 300.

[Luzhnyj R.] Księdza Piotra Skargi widzenie Wschodu chrześcijańskiego. – «Jezuici a kultura polska», Kraków, 1993, s.

(1)