Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Machnik J.

Works (1 – 1 / 1)

List sorting: author, title, A – Z

[Machnik J.] Prahistoryczne kurhany (III tys. przed Chr.) we wsi Haji Nyżni koło Drohobycza w prawym dorzeczu górnego Dniestru. – Kraków: Polska akad. umiejętności, 2011. – 216 s.: ryc., fot., tab., m.; [4] k.: ryc.