Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Mazepa Ivan Stepanovych

(1640 – 1709)

Article in Wikipedia:

Works (1 – 10 / 10)

Biography (490)

List sorting: author, title, A – Z

[Mazepa I. S.] Duma Iwana Mazepy. – «Z dziejów Ukrainy: księga pamiatkowa ku czci W.Antonowicza», Kijow, 1912, s. 634.

[Mazepa I. S.] Dwanaście listów hetmana J.Mazepy do Stan.M.Rzewuskiego. – Czas, dod.mies., 1856, № 1, s. 660 – 689.

[Mazepa I. S.] Листи до Мотрони Кочубеївни. – ПУ, 1991 р., № 6, с. 42 – 44.

[Mazepa I. S.] Літературна спадщина Івана Мазепи. – Галицька старовина, 1994 р., № 2, с. 20 – 24.

[Mazepa I. S.] Універсали Івана Мазепи: 1687 – 1709 рр. – К.: 2002 р., т. 1 – 757, [22] с.: іл.; 2006 р., т. 2 – 800 с.