Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Obirek Stanisław

(1956 –)

Article in Wikipedia:

Works (1 – 3 / 3)

List sorting: author, title, A – Z

[Obirek S.] Jezuici w Rzeczypospolitej obojga narodów w latach 1564 – 1668. – Kraków: 1996. – 416 s.

[Obirek S.] Teologiczne podstawy pojęcia jedności w dziele ks.Piotra Skargi «O jedności kościoła bożego». – «Unia brzeska: geneza, dzieje i konsekwencje w kulturze narodów Słowiańskich», Kraków, 1994, s.