Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Panyshko Sergij Dmytrovych

(1963 –)

Abstract (in Ukrainian):

Довідка у Вікіпедії:

Works (1 – 5 / 5)

List sorting: author, title, A – Z

[Panyshko S. D.] Дослідження літописного Угровська. – «Матеріали 4-ї міжнародної археологічної конференції студентів і молодих вчених», К., Соборна Україна, 1996 р., с. 201 – 202.

[Panyshko S. D.] Дослідження оборонних споруд на давньоруських городищах Волині. – «Археологічні дослідження, проведені на території України протягом 80-их років державними органами охорони пам’яток та музеями республіки», К., 1992 р., с. 111 – 119.

[Panyshko S. D.] Структура Волинської землі в сер. 14 ст. – Родовід, 1992 р., № 3, с. 26 – 30.

[Panyshko S. D.] Формування території Волинської землі у 12 – на поч. 14 ст. – К.: автореф.к.і.н., 1997 р. – 24 с.

[Zlatogorskij O. E.] Дослідження на Володимир-Волинському городищі у 2010–2012 роках. – Луцьк: «Волинські старожитності», 2012. – 166 с.