Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Paslavskyj Ivan Vasylovych

(1945 –)

Abstract (in Ukrainian):

Довідка у Вікіпедії:

Works (1 – 10 / 39)

List sorting: author, title, A – Z

[Mushak J. F.] Про риторичне мистецтво. – Філософська думка, 1970 р., № 6, с. 91 – 101; 1971 р., № 1, с. 99 – 109.

[Paslavskyj I. V.] «Писав мандрованець, якого звуть Вишенським...» – Дзвін, 1991 р., № 1, с. 152 – 160.

[Paslavskyj I. V.] Берестейська унія і українська християнська традиція. – Льв.: Місіонер, 1997 р. – 63 с.

[Paslavskyj I. V.] Два українські панегірики 15 ст., присвячені папі Сикстові_4. – Київська церква, 2001 р., № 4, с. 95 – 97.

[Paslavskyj I. V.] До питання про роль візантійського ісіхазму в розвитку духовної культури східнослов’янських народів. – «З історії міжслов’янських зв’язків», К., Наукова думка, 1983 р., с. 54 – 68.

(1)