Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Poppe Anzhej

(1926 – 2019)

Abstract (in Ukrainian):

Довідка у Вікіпедії:

Also look at:

Subject: Polish historians of 19 – 20 cent.

Works (1 – 10 / 12)

List sorting: author, title, A – Z

[Poppe A.] Grod Wołyń: z zagadnień osadnictwa wczesnośredniowiecznego na pograniczu polsko-ruskim. – Studia wsczesnośrednioweczne, 1958, № 4, s. 226 – 290.

[Poppe A.] Kompozycja fundacyjna Sofii Kijowskiej: w poszukiwaniach ukladu perwotnego. – BHS, 1968, t. 30, № 1, s. 3 – 29.

[Poppe A.] Materiały do dziejów tkaniny staroruskiej. Terminologia źródeł pisanych. – Wrocław–Warszawa–Kraków: 1965.

[Poppe A.] The building of the church of St.Sophia in Kiev. – The journal of mediaeval history (Amsterdam), 1981, № 7, p. 15 – 66.

[Poppe A.] Графіті і дата спорудження Софії Київської. – УІЖ, 1968 р., № 9, с. 93 – 97.

[Poppe A.] Заснування митрополії Русі в Києві. – УІЖ, 1969 р., № 6, с. 97

[Poppe A.] Заснування Софії Київської. – УІЖ, 1965 р., № 9, с.

(1)