Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Talko-Gryncevych Ju.

Works (1 – 3 / 3)

List sorting: author, title, A – Z

[Talko-Gryncevych Ju.] Ostatni z dawnych lekarzy kresowych dr.Józef Rolle: w setną rocznicą jego urodzin. – Pamiętnik Wileńskiego towarzystwa lekarskiego, 1930, № 3, s. 207 – 231; № 4-5, s. 312 – 338.

[Talko-Gryncevych Ju.] Ostatnia starościna zwinogrodzka: zarys dziejów kresowego miasteczka. – Kraków: 1888. – 48 s., [21] il.

[Talko-Gryncevych Ju.] Szlachta ukraińska: studium antropologiczne. – Materyały antropologiczno-archeologiczne, 1897, t. 11, s. 56 – 115.