Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Археологія Буковини: здобутки та перспективи [2018].

Археологія Буковини: здобутки та перспективи [2018]. – Чернівці: Технодрук, р. – 109 с.

Language of edition: ukrainian

Abstract (in Ukrainian):

Тези доповідей 2 наукового семінару (м. Чернівці, 6 грудня 2018 р.).

Бандрівський М., Білик М. Про хронологічну позицію бронзового казана зі скарбу біля м. Вашківці Вижницького району Чернівецької області 7

Бандрівський М., Гнатюк Р. Нове ранньопалеолітичне місцезнаходження Східниця-2 в північно-східній частині Верхньодністерських Бескидів 9

Баюк В. Матеріали розвідкових дослідженнь давньої переправи Луцька 13

Белінська С., Ротар О. З історії створення археологічної експозиції Чернівецького обласного краєзнавчого музею 15

Боднарюк М. Знахідки монет Османської Імперії 15 – 18 ст. на поселеннях с. Опришени та з його околиць 17

Боднарюк М., Калініченко В. Нагель пізньосередньовічного корда з території Буковини 19

Болтанюк П., Мегей В. Давньоруське укріплення в районі Вірменського бастіону м. Кам’янець-Подільського 21

Вакуленко Л. Етнокультурна ситуація у Дністровському басейні у римський час 25

Вамуш А. Символіка металевих жіночих прикрас слов’янськогонаселення Буковини (друга половина V–VII ст.) 27

Возний І. Побутовий інвентар 10 – 13 ст. з археологічних пам’яток Північної Буковини 29

Волощук Я. Реконструкція давніх поселень як основа туристичної інфраструктури Буковини 32

Горбаненко С. Палеоетноботанічні визначення та аналіз контексту матеріалів з Комарова 34

Добрянський В. Чи було село Городок приміською зоною літописного Василева: історико-археологічний та топонімічний аспект дослідження 36

Добрянський В., Площанський П. Дослідження печери «Капличка» поблизу с. Зозулинці 40

Желага Д. Історія дослідження трипільських пам’яток етапу В І на території Середнього Подністров’я 42

Ільків М. Хронометричні прилади нового часу в Карпато-Дністровському регіоні за археологічними даними 44

Ільків М., Грига В., Ємчук В. Нове поховання епохи бронзи у Ставчанах на Хотинщині 46

Калініченко В., Ільків М., Пивоваров С. Підйомний матеріал княжої доби з урочища Замчище в літописному Василеві на Дністрі 48

Кушнір І., Швєцов Д. Михайло Филипчук та Віктор Войнаровський – дослідники археологічних старожитностей Буковини 50

Мисько Ю. Впровадження інноваційних методів дослідженьта збереження об’єктів культурної спадщини 52

Михайлина Л. Землеробство населення Ревнянського гнізда поселень заключної чверті І тис. н.е. 53

Мордовін М., Прохненко І. Товарна текстильна пломба міста Турне з околиць с. Зелена Липа 55

Москаль І. Поселення трипільської культури в околицях с.Карапчів 58

Нечитайло П., Долженко Ю. Поховання № 1 зі скельно-печерного комплексу біля с. Василівка 59

Нємічева Т. Монетні знахідки XVII століття з фондів ДІАЗ «Хотинська фортеця» 62

Петраускас О., Авраменко М. Склоробний центр черняхівської культури біля Комарова: природне та культурне середовище 64

Пивоваров С. Перфоровані угорські денарії в археологічних пам’ятках середньовічної Буковини 66

Преступенко Ю., Ємчук В., Романович Т. Пам’яткоохоронна робота Чернівецького обласного центру з питань культурної спадщини у 2011-2018 рр. 68

Рідуш Б. Нові дані про фауну пізньопалеолітичної стоянки Дорошівці-3 70

Рубанець М. Червонодібровське городище у молдавських середньовічних джерелах: до постановки питання 72

Руснак О. Громадсько-політична діяльність О. Кандиби 74

Сандуляк В. Археологічні дослідження мечеті з мінаретом (мечеті валіде-султан) – однієї з трьох мечетей Хотинської фортеці 76

Скрипкару К., Бабій О. Дослідження поселення епохи бронзи Магала Г.І.Смірновою 78

Строцень Б. Деякі результати розкопок Тернопільського замку у 2018 р. 79

Ткачук Т. Поселення бадразької групи трипільської культури на Буковині 80

Томенчук Б. Хорвати Галицько-Буковинського Прикарпаття і шляхи їх міграції на Балкани в 7 ст. 82

Черновол Д. Дослідження багатошарового поселення Волошкове 6 (Горби) 86

Чобан Р, Діголарь М. Нові верхньопалеолітичні пам’яткина лівобережжі Черемошу 88

Чучко М. Церква Вознесіння Господнього в Лужанах на Буковині 91

Шкурідін О. Придністровська Заставнівщина – ареал скупчення археологічних пам’яток княжої доби 93

Ягодинська М. Дослідження східного бастіону Бережанського замку 95

Якубина С. Поселення трипільської культури Шебутинці, урочище Гниловоди 98

Яшна О. Методика систематизації амфорної тари зпізньоантичних пам’яток Буковини 100

Categories

Geographical object: Bukovyna

Subjects (2): Archeology of the regions of Ukraine, Research archaeological sites