Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Археологія & фортифікація середнього Подністров’я [2012].

Археологія & фортифікація середнього Подністров’я [2012]. – Кам’янець-Подільський : «Медобори-2006», . – 240 с.

Language of edition: ukrainian

Abstract (in Ukrainian):

Збірник матеріалів 2 Всеукраїнської науково-практичної конференції / [редкол.: В. С. Травінський (відп. ред.) та ін.].

Секція 1. Давня археологія

Главенчук А. Использование минерального сырья в позднем палеолите степного Побужья (на примере Анетовки 2). 5

Пиструил И. Памятники эпигравета Северо-Западного Причерноморья. 10

Лысенко С., Лысенко С. К вопросу о пределах возможностей в реконструкции костюма населения Украины эпохи бронзы (критика подхода З.Васиной и Л.Клочко) 14

Овчинников Э., Федько В. К вопросу о появлении трипольских памятников на левом берегу Днепра 19

Минакова К. К вопросу интерпретации дереванной погребальной конструкции из ямного погребения у с. Григорьева. 23

Гуцал А. До питання музеєфікації пам’яток археології Хмельниччини. 26

Могилов О. Про деякі різновиди бронзових вуздечних блях скіфського часу з лісостепу Східної Європи. 30

Мезенцева І. Матеріали ранньоскіфської доби з розкопок біля с. Залісся Тернопільської області в експозиції Національного музею історії України. 44

Кучугура Л. Археологічна розвідка в Середньому Поднистров’ї у 1992–1993 рр. 51

Радієвська Т., Сорокіна С. Кельти армориканського типу в археологічній збірці НМІУ. 56

Семенчук С. Символічні знаки на язичницьких пам’ятках першої половини І тис. н.е. лівого берега Середнього Подністров’я. 60

Добрянський В. Археологічне обстеження скельного гроту в селі Угринь біля міста Чорткова 64

Секція 2. Середньовічна археологія

Терський С. Предмети середньовічного озброєння та військового спорядження з оборонних пам’яток галицько-волинського пограниччя 68

Сергєєва М. Графіті на давньоруських виробах з кістки та рогу. 72

Івакін В. Некрополь київської дружинної верхівки 78

Тараненко С. Давньоруські паркани Подолу Києва 82

Маярчак С. До питання про зв’язок літописних повідомлень про Кам’янець під 1228 та 1240 із Кам’янцем на Поділлі. 85

Адамишин О. Дослідження Давньоруського періоду працівниками відділу археології Інституту суспільних наук АН УРСР. 87

Тимків С. Круглі бляхи з розкопок Губинського городища, як джерело вивчення давньоруської кінської вуздечки за матеріалами розкопок Губинського городища 12 – 13 ст. 92

Гринчишин Б. Археологічні матеріали як важливе джерело для вивчення комплексу озброєння давньоукраїнського воїна ХІІ-XIV ст. 94

Заремба О. Меч XIV-XV ст. з фондів Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника 101

Секція 3. Історія фортифікації

Белик Ю. Керченская крепость. Основные этапы развития. 106

Мисько Ю. Археологічні дослідження привратного двору хотинського замку у 2012 р. 108

Єсюнін С. Фортифікатор 16 ст. Бернардо Морандо на Поділлі 110

Мошак М. Опис кам’янецького замку 1572 року, як нове джерело для вивчення складу та устрою середньовічної замкової залоги та обороноздатності міста 115

Виногродська Л., Болтанюк П. Елементи фортифікації Північного бастіону Кам’янця-Подільського 126

Ющенко М. Заліщики – забута фортеця Австрійської імперії. 130

Добрянський В. Особливості і специфіка будівництва та реконструкцій оборонних споруд Чортківського замку в XVII ст. 134

Верхотурова М. Поширення вогнепальної зброї в Галичині у 14 – 16 ст. 137

Кукса Н. Археологічні дослідження 2005-2006 рр. у Свято-Іллінській церкві в Суботові. 139

Рига Д. Постать інженера-підполковника Д. Дебоскета у модернізації Чернігівської фортеці (середина 18 століття). 144

Федорів Т. Власники Чортківського замку: до питання переходу власності. 145

Підставка Р. До питання витоків оборонного мурованого будівництва Середнього Подністров’я: Язловець. 148

Болтанюк П., Кулішова А., Мегей В. Історія розвитку Вірменського бастіону. 152

Корчак А., Зварич Т. Оборонний домініканський кляштор у Підкамені. Окремі доповнення до історії фундації та будівництва монастиря у 17 – 18 ст. 158

Ющенко М., Кондратюк Д. Мілівецька «міна» – вогнева група в системі оборони Кам’янець-Подільського укріпленого району № 10. 165

Старенький І. До питання охорони Кам’янець-Подільської фортеці в 1812-1928 рр. 170

Климчук А. Нижнівська твердиня над Дністром. 173

Вінюкова В. Фортеці-опорні пункти державної та військової влади Великого князівства Литовського 14 – поч. 15 ст. 175

Валяровська Л. Руська і Польська брами – фортифікаційні та оборонні споруди Кам’янця. 177

Ківільша Г., Свінціцька Л. Оборонні синагоги Поділля. 179

Оконченко О. Значення терміну «замок» при дослідженні оборонної архітектури Речі Посполитої. 181

Оконченко І. Північно-східне прясло укріплень жовківського замку. Проблеми відтворення 184

Волков О. Розвиток системи земляних і довготривалих укріплень Львова перед Першою Світовою війною. 190

Секція 4. Археологічна експозиція: доцільність, переваги, проблеми організації

Брель О., Діденко Я. «Музей «Історія Чигиринської фортеці». Проблеми та перспективи створення постійної експозиції» 198

Стрельник М., Сорокіна С., Безкоровайна Ю. Стаціонарні археологічні виставки НМІУ: проблеми, специфіка, перспективи. 201

Секція 5. Галерея дослідників

Трембіцький А. З історії музейної справи на Поділлі. 208

Гуцал В. І.С. Винокур і Г.М. Хотюн – роки на службі археології. 213

Білущак Т. Історія вивчення укріплень Високого Замку у Львові 216

Омельчук Б. Замки Західного Поділля, як об’єкти пам’ятко-охоронної діяльності 219

Каша М. Шляхетські замки Центральної Волині в світлі археологічних досліджень. 223

Стрельбіцька Н., Захар’єв В. Археологічна плеяда міста Хмельницького. 227

Яненко А. Шепетівський округовий краєзнавчий музей у другій половині 1920-х на початку 1930-х рр.: археологічний аспект діяльності 231

Колос М. Юрій Полянський – перший дослідник епохи мустьє в Подністер’ї 236

Categories

Subjects (2): Collections of articles on archaeology, Fortifications in Ukraine