Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Автобіографія акад.Дмитра Івановича Багалія.

Автобіографія акад.Дмитра Івановича Багалія. – «Ювілейний збірник на пошану акад.Дм.Багалія», К., р., с.
Окр.: К.: вид. Української академії наук, 1927 р. – 174 с. – ЗбІФВ № 62а.
2 вид.: КС1, 1992 р., № 4, с. 81 – 95; № 5, с. 84 – 98.

Language of edition: ukrainian

Abstract (in Ukrainian):

С. 2: «Підбиваючи підсумки і оглядаючись на своє минуле, я міг би сказати: 50 років на сторожі української науки і культури».

Categories

Author: Bagalij Dmytro Ivanovych (1857 – 1932)