Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Боротьба за Україну в 1943 – 1944 рр.

Боротьба за Україну в 1943 – 1944 рр. – Київ : Ін-т історії України НАН України, . – 621 с.

Libraries: НБУВ: ВС58936

Language of edition: ukrainian

Historical period: 1941 – 1945

Abstract (in Ukrainian):

Влада, збройні сили, суспільство : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т історії України, Мемор. комплекс «Нац. музей історії Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 рр.», Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського; [відп. ред. О. Є. Лисенко].

Categories

Subject: New arrivals