Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Гірік С. І. Джерела дослідження ідейних засад Української комуністичної партії (боротьбистів) (1918 – 1920 рр.).

Гірік С. І. Джерела дослідження ідейних засад Української комуністичної партії (боротьбистів) (1918 – 1920 рр.). – Київ, . – 15 с.

Libraries: НБУВ: РА417587

Language of edition: ukrainian

Historical period: 1918 – 1920

Abstract (in Ukrainian):

Автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.06 / Гірік Сергій Іванович; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського.

Categories

Author: Girik S. I.

Subject: New arrivals