Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Jusupović A. Elity ziemi halickiej i wołyńskiej w czasach Romanowiczów (1205–1269). Studium prozopograficzne.

Jusupović A. Elity ziemi halickiej i wołyńskiej w czasach Romanowiczów (1205–1269). Studium prozopograficzne. – Kraków: Avalon, . – 351 s.

Language of edition: polish

Historical period: 1205

(= Monografie Pracowni Badań nad Dziejami Rusi Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, t. II).

Categories

Author: Jusupović Adrian (1982 –)

Subject: Galicia-Volyn state