Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Forum Olbicum II.

Forum Olbicum II. – Миколаїв: Лукомор’є, р. – 132 с.

Language of edition: ukrainian

Abstract (in Ukrainian):

До збірника увійшли матеріали доповідей і повідомлень учасників ІІ Міжнародної археологічної конференції «Forum Olbicum II»: Пам’яті В.В. Крапівіної (до 150-річчя дослідження Ольвії). Публікації присвячені актуальним питанням археології, історії, етнології та історіографії.

Музеєзнавство та історико-археологічні дослідження доби фінальної бронзи і раннього залізного віку

Горбенко Кирило Дослідження приміщення № 21 на території укріпленого поселення Дикий Сад

Кайзер Эльке, Кашуба Майя, Гаврилюк Надежда, Кулькова Марианна Лепная керамика ранних кочевников Северного Причерноморья (9 – первая половина 8 вв. до н.э.)

Каряка Олександр Становлення українського антикознавства (на підготовчих матеріалах Всеукраїнської археологічної конференції 1925 р.)

Кузьмищев Александр О раскопках Ольвии в «Archäologischer Anzeiger» (конец XIX – начало XX века)

Костенко Антон Ізраїль Давидович Ратнер і його внесок у дослідження античних пам’яток Південної України

Шеін Сергій Основні напрямки та перспективи розвитку НІАЗ «Ольвія» НАН України

Шеін Сергій, Костюк Ірина Ольвійський лапідарій: проблеми та перспективи формування колекцій

Никоненко Дмитро Пам’ятки Нижнього Подніпров’я ІІ ст. до н.е. – ІІ ст. н.е., як об’єкти музеєфікації культурної спадщини

Самойлова Татьяна Основные принципы музеефикации многослойных античных памятников на примере античной Тиры

Шевченко Тетяна Про стан музейно-фондової роботи в НІАЗ «Ольвія»

Гаркуша Наталья Этапы формирования ольвийской коллекции Николаевского историко-археологического музея

Потєхіна Інна Звідки прийшли люди з візками: антропологія й археогенетика ямних поховань Сугоклейського кургану

Тарасенко Ірина Діяльність Південно-бузької експедиції Інституту археології АН УРСР (1969 – 1975 рр.)

Тригуб Александр, Вовчук Людмила «Последнее дело» Феодосия Каминского

Ольвія та античний світ

Чистов Дмитрий Хронология некоторых типов восточногреческой амфорной тары по материалам комплексов Березани второй – третьей четвертей VI в. до н.э.

Шевченко Тетяна Теракоти-фіміатерії у домашніх святилищах Ольвії

Скржинская Марина Рынки в Ольвии

Одрін Олександр Работоргівля і рабовласництво в ольвійському полісі

Ивченко Андрей Земляные склепы некрополя Ольвии (от эллинизма к римскому времени)

Папанова Валентина, Ляшко Светлана Изделия из железа V-IV вв. до н.э. из ольвииских пригородных усадеб

Пукліна Ольга Скляний розписний посуд з Ольвії

Величко Евгения Ольвийские украшения из собрания Ханенко в коллекции Музея исторических драгоценностей Украины

Колесниченко Анжелика Стеклянные сосуды, изготовленные в технике сердечника из Ольвии

Twardecki Alfred Polish Archaeological Mission «Olbia» of the National Museum in Warsaw. Activity in seasons 2016-2017

Вітрик Ірина, Кузьміщев Олександр Кістяний гральний набір з Ольвії

Шейко Ірина Найбільш пізні знахідки світильників на теренах Ольвії

Иванчик Аскольд Полисы и царская власть на Боспоре эпохи Спартокидов

Lech Pawel Some reflections on Hellenistic table pottery from Polish excavations in Tanais

Савостина Елена «Большой стиль» в малых формах боспорского искусства: терракотовый всадник

Молев Евгений Итоги раскопок Китея в 2016-2017 гг.

Хршановский Владимир Боспорский некрополь нового типа на Китейской равнине

Савельев Олег Основные типы посуды группы pontic sigillata в керамическом комплексе Тиры

Савельєва Катерина Коропластика у культовому житті населення нижнього Подністров’я у VI-I ст. до н.е.

Масюта Денис Амфоры типа 27 по В.В. Крапивиной из Тиры

Пашкевич Галина Палеоетноботанічні дослідження Північного Причорномор’я

Чечуліна Ірина Технологія нанесення штампованого орнаменту на аттичну чорнолакову кераміку

Котенко Вікторія Херсонеський керамічний імпорт до Ольвії: історіографія питання

Бондаренко Денис Деякі попередні підсумки досліджень Вікторівського святилища (за матеріалами робіт 2013-2017 рр.)

Козленко Роман Фрагменти теракот римських воїнів з Ольвії

Burgunder Pascal Une pyramide à Nymphaion ? Forme et intégration du monument funéraire de Glykareia

Новиченкова Мария О деталях латенских бронзовых ситул из святилища у перевала Гурзуфское Седло

Крутилов Валерий Литейные формы Борисфена середины VI – начала V вв. до н.э.

Смирнов Олександр монети римського часу з острова Березань (ділянка «Т» та «Р-І В»)

Терещенко Олександр Археологічні дослідження підводного об’єкту – античного вітрильника «Зміїний-Патрокл» другої половини IV ст. до н.е. у Чорному морі (польові сезони 2011 – 2015 рр.)

Археологія степової зони (скіфо-сарматська археологія)

Задников Станислав Античная керамика из раскопа № 35 восточного укрепления Бельского городища

Завьялов Владимир, Терехова Наталья Пути распространения железной индустрии в Восточной Европе (по археометаллографическим данным)

Шрамко Ирина Новые исследования курганного могильника Скоробор

Вертієнко Ганна, Тарасенко Микола Ритуальна річ у крос-культурних контактах скіфо-сарматських племен і народів Близького Сходу

Козак Олександра, Окатенко Віталій Скіфські жіночі поховання зі зброєю на Харківщині. Травми, захворювання та поховальний обряд

Діденко Сергій Рельєфна червонолакова кераміка у черняхівській культурі

Гаврилюк Надежда Лощеная керамика, изготовленная степными мастерами

Гребенников Юрий, Смирнов Леонид История населения Степного Побужья в VІ-V ст. до н.э.

Шелехань Олександр Кинджали та довгі ножі у скіфській культурі

Саричев Вячеслав Кічкаське поселення на шляху «з варяг у греки» та витоки української традиції судноплавства

Черкас Борис Дніпровський басейн, як важливий чинник взаємозв’язків осілого та кочового населення, за матеріалам письмових джерел 15-16 ст.: до постановки проблеми

Ліфантій Оксана Образи горгони Медузи, Змієдіви й Афіни на коштовних аплікаціях одягу скіфів

Categories

Geographical object: Olbia

Subject: Antic cities