Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Galicja w obrazach z kolekcji następcy tronu arcyksięcia Rudolfa: wystawa ze zbiorów Austijackiej biblioteki narodowej.

Galicja w obrazach z kolekcji następcy tronu arcyksięcia Rudolfa: wystawa ze zbiorów Austijackiej biblioteki narodowej. – Kraków: . – 76 s., 30 il.

Language of edition: polish

Abstract (in Ukrainian):

«Галичина у зображеннях з колекції наступника престолу архикнязя Рудольфа: виставка з фондів Австрійської національної бібліотеки».

Categories

Geographical object: Galychyna

Subject: Publications of iconographic sources 1784 – 1916