Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Скочиляс І. Я. Галицька (львівська) єпархія у XII-XVIII ст.

Скочиляс І. Я. Галицька (львівська) єпархія у XII-XVIII ст. – Львів: Видавництво Українського католицького університету, р.

Language of edition: ukrainian

Historical period: 12 – 18 cent.

Abstract (in Ukrainian):

… Організаційна структура та правовий статус.

Монографія присвячена дослідженню організаційної структури та правового статусу Галицької (з 1539 – Львівської) єпархії з часу її заснування в середині XII ст. до кінця XVIII ст., коли в Галичині почалися австрійські секуляризаційним реформи, а на Поділлі російська влада ліквідували унію.

В роботі, спираючись на багату джерельну базу, сучасний науковий інструментарій і міждисциплінарний підхід, особливу увагу звернено на тісний зв’язок між тодішньою українською (руською) культури і Східної церквою (Православною, а з 1700 р – і уніатської). Їх взаємодія в середньовіччі і в період нового часу допомагало формувати українську етнічну територію в різних її регіональних проявах, а також маркувати західну і частково південну кордону розселення української етноконфесійної спільноти.

Categories

Author: Skochyljas Igor Jaroslavych (1967 – 2020)

Geographical objects (2): Galych (Ukraine), Lviv diocese