Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Грецька громада Ніжина: історія та сучасність.

Грецька громада Ніжина: історія та сучасність. – Ніжин: Видавець Лисенко М.М., р. – 232 с.

Language of edition: ukrainian

Abstract (in Ukrainian):

У збірнику публікуються матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 360-тій річниці універсалу гетьмана Богдана Хмельницького, наданого ніжинським грекам, 330-тій річниці заснування Ніжинського грецького братства та 200-тій річниці відкриття Ніжинського грецького Олександрівського училища, що відбулася 27-28 квітня 2017 року в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя.

Бабару Т. (Київ, Україна) Реконструкція складу чернечої братії Київського Синайського монастиря Св. Катерини та Московського Миколаївського монастрия: аналіз джерел 15

Березин С. (Одесса, Украина) Нежинские ученые и антиковеды в Новороссийском (Одесском) университете 30

Бривко М. (Київ, Україна) Биківнянський вимір грецької національної операції НКВС у Києві 41

Бричка Г. (Київ, Україна) Релігійні практики Паїсія Величковського 47

Бровко А. (Ніжин, Україна) Академік Костянтин Васильович Харлампович: історіографічний аспект 55

Гедьо А. (Київ, Україна) Соціально-правовий статус ніжинської грецької громади в контексті універсалів українських гетьманів: джерелознавчий аспект 62

Гуцало Л. (Житомир, Україна) Грецьке населення УСРР у системі соціально-політичних експериментів (1920-1930 рр.) 74

Дудка Р. (Нежин, Украина) Великий строитель (к 200-летию со дня рождения преподобного Германа Святогорского) 80

Зозуля С. (Ніжин-Київ, Україна) Формування архітектурного ансамблю грецького кварталу в Ніжині та перспективи його регенерації на сучасному етапі 84

Левченко В. (Одеса, Україна) Точки біфуркації у долі історика: фрагменти біографії Теохарія Юрійовича Теохаріді 104

Кулик Л. (Ніжин, Україна) Михайло та Григорій Артинови – видатні архітектори ніжинського грецького роду 120

Лесик Л. (Ніжин, Україна) Взаємини ніжинського міського магістрату з ніжинською грецькою громадою у XVIII столітті 122

Макарова Л. (Київ, Україна) Духовні чинники в українсько-грецьких відносинах (з досвіду роботи Українсько-грецького центру при Свято-Ольгинській парафії) 127

Мельник В. (Київ – Вінниця, Україна) Візантійський фактор у формуванні правової культури Київської Русі (філософсько-юридичне дослідження) 131

Морозов О. (Ніжин, Україна) Колекція «Hellenica: книжкова спадщина грецької спільноти міста Ніжина» XVII-XIX ст. у фондовому зібранні Бібліотеки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 140

Моціяка О. (Ніжин, Україна) Грецька тема у творчості О.С.Афанасьєва-Чужбинського 146

Моціяка П. (Ніжин, Україна) З історії славетного роду Каталеїв 150

Онищенко Н. (Ніжин, Україна) Греки в Ніжині: Тернавіоти 170

Руденко Л. (Ніжин, Україна) Професор живопису Михайло Спиридонович Ерассі (1823-1898) 175

Савенко А. (Київ, Україна) Іронічний підтекст поезії К.П.Кавафіса: перекладацькі стратегії відтворення 178

Самойленко Г. (Ніжин, Україна) Роль грецької громади Ніжина у розвитку культури Ніжина 187

Сидоренко В. (Ніжин, Україна) Издательская деятельность Нежинского городского общества греков им. братьев Зосимов

Снеговская О. (Одесса, Украина) К вопросу о преподавании греческого языка в Императорском Новороссийском университете во второй половине ХІХ века 194

Терещенко-Кайдан Л. (Київ, Україна) Κωνσταντινος Κορνιακτος – ενας εμπορος οπο το Ρεθυμνο. Εζαιρετικος Ελληνας – ευεργετης του Ουκρανικου πνεθματικου πολιτισμου XVI αιωνα 207

Токарєв С. (Чернігів, Україна) Представники ніжинської грецької громади у складі козацької старшини Ніжинського полку 216

Шкурко М. (Ніжин, Україна) Сучасні торговельні стосунки з Грецією на прикладі ніжинської фірми «Сяйво» 226

Categories

Geographical object: Nizhyn

Subject: Greeks in Ukraine