Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. 1918–2018.

Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. 1918–2018. – К.: р. – 472 с.

Language of edition: ukrainian

Historical period: 1918 – 2018

Abstract (in Ukrainian):

Відп. ред. Л. А. Дубровіна.

Наукове видання підготовлене з нагоди 100-річчя одного з найбільш знакових засвоїми метою, завданнями та фондами структурного підрозділу Національної бібліоте-ки України імені В.І. Вернадського – Інституту рукопису (від 1918 до 1992 р. – відділ рукописів). Висвітлені історія фундації та соціальні функції Інституту рукопису, проаналізова-но його внесок у розвиток науки та культури України. Окремими розділами представленінауковий доробок Інституту та його кадровий потенціал за 1918–2018 рр. У додатках ре-презентовані матеріали про склад та зміст рукописного фонду Інституту.

Categories

Subjects (2): National Library of Ukraine, Ukrainian hand-written books