Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Гуртовий Г. Йов Кондзелевич в контексті духовного, громадського і політичного життя Волині рубежу 17 – 18 ст.

Гуртовий Г. Йов Кондзелевич в контексті духовного, громадського і політичного життя Волині рубежу 17 – 18 ст. – ВЛІ, р., с. 39 – 40.

Language of edition: ukrainian

Historical period: End 17 – begin 18 cent.

Abstract (in Ukrainian):

Й.Кондзелевич навчався у жовківській школі живопису, яка була дуже помітною в Європі. Можливо, вступив до Білостоцького монастиря через бажання самоутвердитись, оскільки на Волині тоді не було сильної іконописної майстерні. [Все, що Александрович документально ствердив, наш автор голослівно заперечив].

Categories

Author: Gurtovyj Grygorij Oleksandrovych (1924 – 2012)

Personality: Kondzelevych Jov (1667 – 1740-th)

Subjects (2): Culture of Volyn, Ukrainian icon painting