Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Антонович В. Б. Киев, его судьба и значение с 14 по 16 вв.: 1362 – 1569 гг.

Антонович В. Б. Киев, его судьба и значение с 14 по 16 вв.: 1362 – 1569 гг. – КС, г., № 1, с. 1 – 48.
2 вид.: Антонович В.Б. Монографии по истории западной и юго-западной России. – К.: 1885 г., т. 1, с. 221 – 264.
3 вид.: Антонович В.Б. Моя сповідь. – К.: 1995 р., с. 534 – 576.

Language of edition: russian

Historical period: 1362 – 1569

Abstract (in Ukrainian):

С. 9: «Західна Русь, зміцнившись у політичному відношенні за почином литовської народності, приєднувала останню до своєї цивілізації шляхом мирного поширення своєї культури. На жаль, цей природний хід розвитку утворюваної західноруської держави зустрів несподівану перепону внаслідок зовнішньої політичної комбінації».

С. 11: «Боротьбу [на захист руської народності] розпочинають зрущені князі литовсько-руського походження, продовжують її представники церкви і завершують народні маси, що згрупувались під прапором козацтва. В усіх трьох фазисах боротьби Київ та його область складають надійну точку опори для поборників руського народного начала».

Categories

Author: Antonovych Volodymyr Bonifatijovych (1834 – 1908)

Subjects (2): Kyiv in 13 – 16 cent., Kyiv in 1553 – 1647