Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Поліщук В. Князі Масальські на Волині у XVI ст. за документами Державного історичного архіву Литви.

Поліщук В. Князі Масальські на Волині у XVI ст. за документами Державного історичного архіву Литви. – Київ: Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, . – 100 с.

Language of edition: ukrainian

Historical period: 1539 – 1581

Abstract (in Ukrainian):

Руська титулована знать у просторі Великого Князівства Литовського.

В роботі досліджується одне з відгалужень роду князів Масальських (з чернігівських Рюриковичів) у межах Великого Князівства Литовського. З’ясовуються обставини їх появи на Волині у XVI ст. та правовий статус землеволодіння. Реконструйовано родовід кн. Івана Федоровича Масальського (Мунчи) Уперше публікуються 24 документи 1539-1581 років з фонду Масальських Державного історичного архіву Литви у Вільнюсі. Подано класифікацію документів згідно з їх різновидами та специфікою продукування й призначення.

Categories

Author: Polischuk Volodymyr

Personality: Masalski princes

Geographical object: Volyn palatinate

Subjects (2): 13 – 16-cent. economics, social strata, Economics, social strata of 1553 – 1647