Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Гломозда К. Е. «Крещение Руси» в концепциях современной буржуазной историографии.

Гломозда К. Е. «Крещение Руси» в концепциях современной буржуазной историографии. – К.: Наукова думка, г. – 168 с.

Language of edition: russian

Abstract (in Ukrainian):

1. Неспроможність інтерпретацій в буржуазній історіографії передумов та причин введення на Русі християнства.

2. Критика тлумачення буржуазними авторами процесу введення християнства.

3. Антинауковість буржуазних визначень місця церкви в політичній організації давньоруського суспільства.

4. Критика висвітлення буржуазними істориками деяких питань зовнішніх зв’язків давньоруської церкви.

Categories

Author: Glomozda Kostjantyn Juxymovych (1958 –)

Subject: Historiography and source studies on religious life in 1648 – 1783