Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Madurowicz-Urbańska H. Łucja Charewiczowa i jej Lwów.

Madurowicz-Urbańska H. Łucja Charewiczowa i jej Lwów. – «Kraków – Małopolska w Europie Środka», Kraków, , s. 189 – 193.
2 вид.: Sprawozdania z czynności i posiedzeń PAU, 1996, t. 60, s. 30 – 31.

Language of edition: polish

Abstract (in Ukrainian):

«Люція Харевичова та її Львів».

Categories

Author: Madurovych-Urbanska Gelena

Personality: Charewiczowa Łucja (1897 – 1943)

Subjects (2): Polish historians of 19 – 20 cent., Various publications on Lviv