Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Hodana T. Między królem a carem.

Hodana T. Między królem a carem. – Kraków: Scriptum, . – 262 s.

Language of edition: polish

Abstract (in Ukrainian):

Moskwa w oczach prawosławnych Rusinów – obywateli Rzeczypospolitej (na podstawie piśmiennictwa końca XVI– połowy XVII stulecia).

(= Studia Ruthenica Cracoviensia, Vol. 4).

Categories

Author: Hodana Tomasz

Subject: Culture history 1648 – 1783