Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Між конфронтацією та взамодією. Українсько-кримські та українсько-ногайські стосунки у XVII - 1 пол. ХХ ст.

Між конфронтацією та взамодією. Українсько-кримські та українсько-ногайські стосунки у XVII - 1 пол. ХХ ст. – К.: р. – 344 с.

Language of edition: ukrainian

Abstract (in Ukrainian):

Брехуненко В., Грибовський В., Мицик Ю., Піскун В., Синяк І., Тарасенко І.

Концептуальна стратегія дослідження полягала у відмові від панівного стереотипу зображувати ці стосунки в барвах непримиренної конфронтації з упередженою маргіналізацією історичної ролі решти проявів. Натомість у руслі сучасних тенденцій світової історіографії український варіант взаємин з мусульманськими сусідами аналізується як багатовимірний феномен, який виник в особливих умовах Степового Кордону Європи і в рамках якого гостра конфронтація за життєвий простір поєднувалася з активною міжетнічною, економічною, військовою та культурною взаємодією. У цілісному вигляді з’ясовано широкий комплекс стосунків, який раніше не привертав належної уваги. Досліджено роль кримських татар у відновленні української державності в ранньомодерні часи та процесі легітимізації Гетьманщини, відтінено існування різних моделей співіснування українців з кримськими татарами та ногайцями, а також пошук шляхів взаємодії між Українською Народною Республікою та Кримською Народною Республікою.

Categories

Subjects (5): Nogay Horde, Political history of 1553 – 1647, Political history of 1648 – 1783, Political history of 1784 – 1916, Political history of the Crimean khanate