Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Музейна справа на Поділлі: історія та сучасність.

Музейна справа на Поділлі: історія та сучасність. – Кам’янець-Подільський: «Медобори-2006», . – 272 с.

Language of edition: ukrainian

Historical period: 2015

Abstract (in Ukrainian):

Зб. наук. пр. за підсумками всеукр. наук.-практ. конф., м. Кам’янець-Подільський, 15 травня 2015 р. / [редкол.: В.С. Травінський (голова), Л.В. Баженов, О.М. Завальнюк та ін.].

У виданні вміщено матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Музейна справа на Поділлі: історія та сучасність» (15 травня 2015 р.) та регіональної науково-практичної конференції «Юхим Сіцінський – визначний дослідник Подільської землі» (15 травня 2014 р.).

Історія музеїв Подільського краю

Філінюк А. Г. Проблеми музейно-екскурсійної діяльності в Кам’янці-Подільському на сучасному етапі: зв’язок з історичним минулим, практика та нові теоретико-методологічні підходи. 6

Травінський В. С. Концепція розвитку Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника 12

Гайдук Ю. Р., Скибіцька Т. Р. Розвиток музейної справи на Поділлі: загальний огляд (кінець 19 ст. – перша чверть 20 ст.). 16

Волкова В. М. До історії Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника та його бібліотеки (кінець 19 – поч. 20 ст.) 18

Баженов Л. В., Касап Ж. Б. Музейна справа на Поділлі в добу Української революції (1917-1920-ті рр.) 20

Гудима В. В., Старенький І. О. Музеї Кам’янця-Подільського в період Української революції (1917-1920 рр.). 23

Нестеренко В. А. Репресовані керівники Кам’янець-Подільського музею. 26

Йолтуховський Р. В. Історія Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника мовою документів. 30

Галатир В. В., Олійник Ю. В. Кам’янець-Подільський історико-археологічний музей в 1923 році. 35

Пагор В. В. Історія створення історико-архітектурного заповідника в Кам’янці-Подільському (1920-1970-ті рр.) 37

Нестеренко В. А. Кам’янець-Подільський історичний музей у перші двадцять післявоєнних років (1944-1964 рр.) 41

Лірук Л. В. Фінансування та штат Кам’янець-Подільського музею другої половини 1940-х років до 2010 року (на основі архівних документів Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника). 46

Западенко І. В. Музеї зарубіжжя і України в мережі Twitter – досвід #Museumweek2015 54

Алєщенко М. І. Роль музею в житті Подільського державного аграрно-технічного університету. 57

Візнюк В. Г. Відкриття кімнати-музею в Меджибізькій ЗОШ I-III ступенів. 60

Кириліна О. В. Експозиція літературної зали як відображення літературного процесу на Кам’янеччині від середньовіччя до сьогодення. 62

Данилова К. В. Георгіївські хрести в нумізматичній колекції музею. 67

Швець І. В. Колекція вишивок Подільської губернії початку XX століття з фондів Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника. 70

Гудима В. В. Відображення в експозиції і фондах Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника проблеми формування та діяльності місцевих органів влади на Поділлі в добу Директорії Української Народної Республіки. 71

Венгрова О. І. Патріотично-виховна функція експозиції «Історія Поділля та Кам’янця-Подільського XX–XXI ст.» Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника. 74

Трембіцький А. М. Вони створили музей пам’яті жертв голодомору 1932-1933 років на Хмельниччині. 77

Валяровська Л. П., Пацай І. С. Революція Гідності в контексті історичної експозиції Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника. 79

Дашко О. В. Пам’ятна медаль «Небесна сотня на варті» в нумізматичній колекції Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника. 81

Ковальчук А. М. Експозиційна діяльність як сегмент музейної роботи. Аналіз виставкової роботи художнього відділу за 2013-2014 рр. 82

Юхим Сiцiнський – визначний дослiдник Подiльської землi

Баженов Л. В. Творча спадщина Юхима Сіцінського і сучасність (До 155-річчя від дня народження вченого-поділлєзнавця). 85

Кучеров Г. Г. Роль Ю.Й. Сіцінського у розвитку просвітницького руху на Поділлі. 90

Кривоший О. П. Структури воєнної повсякденності пересічних жінок Поділля й Волині у науково-творчому доробку Юхима Сіцінського та Йосипа Роллє. 94

Трембіцький А. M. Євфимій Сіцінський про лірництво на Поділлі. 99

Климчук А. М. Юхим Йосипович Сіцінський – дослідник давньої книги. 102

Погорілець О. Г. Пам’ятка середньовічної фортифікації «Замок Ракочі» в дослідженнях Юхима Сіцінського. 104

Кондратюк Д. І. Юхим Сіцінський та фортифікація Сатанівського замку у 1920-ті роки та на початку 21 ст. 109

Гуцал А. Ф. За азимутами археологічної карти Є. Сіцінського. 111

Осецький Й. П. Перспективи використання методу системного аналізу в археологічних дослідженнях на Поділлі. 114

Кулішова А. А., Пагор В. В. Актуальність програми і рекомендацій Ю. Сіцінського щодо виявлення та охорони пам’яток культурної спадщини Поділля. 118

Трембіцький А. M., Іваневич Л. А. Євфимій Сіцінський про весільні обряди та звичаї подолян наприкінці 19 ст. 122

Візнюк В. Г. Повітове місто Летичів в описі «Приходы и церкви Подольской епархии». 127

Сердунич Л. А. Юхим Сіцінський про Пиляву. 129

Дашко О. В. Будинок Є. Й. Сіцінського в м. Кам’янці-Подільському. 132

Трембіцький А. А., Трембіцький А. М. Євфимій Сіцінський про генеалогію роду Вовковинських. 135

Григоренко О. П., Захар’єв В. А. Ігнацій Мархоцький у краєзнавчій спадщині Євфимія Сіцінського. 137

Мороз В. С., Мороз В. С. Д.І. Яворницький і Є.Й. Сіцінський – подвижники музейної справи. 142

Гуцал В. А. Ю.Й. Сіцінський та І.С. Винокур – зв’язок через покоління. 148

Михайлик А. О. Юхим Сіцінський та його праці в дослідженнях професора Л.В. Баженова. 151

Леськів І. Я. Наукова інвентаризація в «Описі предметів старовини» Є.Й. Сіцінського. 154

Галатир В. В. Особовий фонд Ю. Сіцінського в Державному архіві Хмельницької області. 157

Завальнюк К. В. Джерела з генеалогії Ю.Й. Сіцінського (1859-1937) у фондах Державного архіву Вінницької області. 160

Подвижники музейної і краєзнавчої справи

Кривоший О. П. Воєнна повсякденність елітних жінок козацького Запорожжя у науково-творчому доробку подільського історика Йосипа Роллє. 166

Патрушева І. А. Вивчення феміноорієнтованого науково-творчого доробку Йосипа Роллє засобами інформаційно-комунікаційних технологій. 169

Єсюнін С. М. Митрополит Митрофан Сімашкевич: «російський період» життя. 173

Прокопчук В. С. Микола Федотович Біляшівський: біля витоків національного музейного будівництва. 177

Задорожнюк А. Б. П.В. Клименко – архівознавець і дослідник подільського цехового ремесла. 183

Старенький І. О. Археологічні дослідження Г.М. Хотюна. 186

Лехіцька І. В., Мартинова А. С. Закохана в минувшину рідного краю. 191

Карбовська Ж. А. Козлова Ніна Кирилівна – подвижник музейної та краєзнавчої справи у другій половині 20Х століття. 193

Леськів І. Я. Музейна діяльність Галини Медведчук. 197

Савіцька Н.М. Подвижники музейної справи: В.П. Соловей. 200

Культурно-освітнє життя Поділля

Мошак М. І. Архівні документи про магазини подружжя Мнішків на ринку у Кам’янці-Подільському (друга половина XVII століття) як важливе джерело для дослідження матеріальної культури. 203

Єсюнін С. М. Подільське церковно-будівельне присутствіе та його діяльність у другій половині 19 ст. 208

о. Пантелеймон (Сварчевський А.В.) Паломницька література подільських прочан 18 – 19 ст. 213

Опря І. А. Потенційні можливості українського церковного руху на Поділлі на початку 20 ст. 214

Созанська Г. І., Лакуста Ю. В. Життя та діяльність членів Кам’янець-Подільського історико-статистичного комітету. 218

Завальнюк К. В., Вітюк О. О. Початки краєзнавчих досліджень на Поділлі. 221

Глушковецький А. Л. Депутат-священик 2 Державної Думи Російської імперії А.У. Гриневич. 223

Барчишина М. М., Івасюк О. Р. До історії Маріїнської жіночої гімназії у місті Кам’янці-Подільському. 226

Завадська І. М., Власюк К. В. З історії архітектури вірменського храму Св. Миколи XV-XVIII ст. в Кам’янці-Подільському. 228

Завальнюк О. М. Кам’янець-Подільський університет як осередок утвердження української культури і духовності в добу національного відродження (1918-1920 рр.). 230

Сидорук С. А. До питання про розвиток шкільництва та становище вчителів на Поділлі в 1917-1920 рр. 235

Комарніцький О. Б. Виконання планів прийому студентства до педагогічних вишів радянської України у першій половині 1920-х рр. 240

Зелінська Н. В., Кімаківська В. С. Казанський собор у Кам’янці-Подільському: до питання відродження сакральної пам’ятки. 245

Мельничук К. В. Відречення від сану в контексті релігійного життя Поділля 1920-х рр. 248

Широка О. М. Діяльність комітетів ЛКСМУ щодо впровадження антирелігійної політики радянської влади на Поділлі у 20-х роках 20 століття. 252

Комарніцький О. Б. Соціальний склад студентів педагогічних вишів радянської України у 1920-1930-х рр. (на матеріалах Правобережжя). 256

Мельничук К. В. Роль жінки-трудівниці у гендерній політиці УРСР у 1920-1930-х рр. 262

Лехіцька І. В. Відродження української греко-католицької церкви на Кам’янеччині в добу незалежності України. 265

Categories

Personality: Sicinskyj Juxym Josypovych (1859 – 1937)

Subjects (2): Collections of museum works, Culture of Podillja