Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Минуле і сучасне Волині та Полісся [46].

Минуле і сучасне Волині та Полісся [46]. – Луцьк : Волинські старожитності, р. – 202 с.

Language of edition: ukrainian

Abstract (in Ukrainian):

У науковому збірнику вміщено статті та повідомлення учасників XLVI Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, яка відбулася в с.Затурці 14 червня 2013 року, присвячені археології, історії, культурі та етнографії Волині та Локачинщини в контексті української та світової історії. Окремий розділ присвячено відомому українському державному та політичному діячеві В’ячеславу Липинському.

І. В’ячеслав Липинський в політичному та культурному житті України та Волині

Вірста Ірина, м. Острог Пріоритети духовності у національній свідомості В.Липинського

Гатальська Наталя, с. Затурці “Писав я у Затурцях і в Кракові, 1911р.” Дві праці про козацького полковника Кричевського. Спроба порівняльної характеристики

Дем’янюк Олександр, кандидат історичних наук, м. Луцьк Державна організація українців: погляд В. Липинського

Климчук Андрій, м. Рівне Роман Скірмунт – однодумець і послідовник В’ячеслава Липинського .

Масненко Віталій, доктор історичних наук, м. Черкаси Вплив В’ячеслава Липинського на становлення української історичної думки як національної .

Самойленко Валерій, м. Луцьк Еліта і процеси державотворення в Україні

Собчук Володимир, кандидат історичних наук, м. Луцьк Національна аристократія та „хліборобський клас” у націологічній концепції В. Липинського

Бортніков Валерій, Пивоваров Юрій, м. Луцьк Етнонаціональний чинник демократичної трансформації

Кушнір Віталій, с. Затурці Фронтові шляхи побратимів перетнулися у Затурцях

ІІ. Відомі волинські роди та їх роль в економічному та соціально-культурному розвитку краю

Білик Вікторія, кандидат історичних наук, м. Луцьк Зразкове господарювання Казимира Ліпінського в Затурцях на початку ХХ ст. (на основі Звіту Комісії по вивченню господарств Південно-Західного краю. 1912 р.)

Гаврилюк Оксана, м. Луцьк Радзивіли в контексті матеріально-духовного життя Волині

Гатальська Наталя, с. Затурці Садиба родини Ліпінських у Затурцях

Гика Володимир, м. Луцьк Родинне гніздо Липинських в Затурцях

Довгополова Людмила, м. Київ Життєвий шлях Костянтина Федоровича Васяновича-Меленевського

Жельчик Олег, м. Горохів Горохівський палацово-парковий ансамбль Валеріана Стройновського як один із осередків культури Волині та Польщі кінця XVIII – першої чверті XIX ст.

Ліпінський Ян, м. Краків Нащадки славної родини .

Мержвинська Любов, с. Колодяжне Ковельського району Дворянство у його представниках на Волині

Пажимський Олександр, Пажимський Богдан, с. Самчики Хмельницької області Маєтки XVIII – поч. XX ст. південно-східної Волині – родові гнізда, осідки видатних діячів української та польської культур .

Петрович Валентина, кандидат історичних наук, Стрільчук Людмила, кандидат історичних наук, м. Луцьк Дворянські садиби – осередки культури Волині

Пушкар Наталія, м. Луцьк Спомин про минуле: з історії двох музейних світлин .

Чернецький Євген, кандидат історичних наук, м. Біла Церква Волинська шляхетська родина у світлі шлюбної угоди Ваневича з Федкевичами 1693 р.

Анатолій Пилюк (смт. Локачі), Григорій Охріменко, Іванна Сумленна, Ігор Маркус, Володимир Савицький (м. Луцьк), Наталія Возняк (с. Окорськ, Локачинський р-н) Пам’ятки археології Локачинського району

ІІІ. Дослідження та матеріали з історії та культури Локачинського району і с. Затурці

Каліщук Оксана, кандидат історичних наук, м. Луцьк Матеріали з історії села Тумин

Коляда Андрій, с. Затурці Іван Савович Мороз: погляд на історію через призму долі людини

Кушнір Віталій, с. Затурці Локачинці у повстанських лавах .

Музика Сергій, Іванчук Богдан, Вовк Юрій, с. Зубильне Бобри – невтомні трудівники. Рідкісний звір на водоймах в околицях Затурець

Радчук Лілія, с. Затурці Переселення етнічних українців з Польщі в Україну у повоєнні роки (за матеріалами спогадів жителів Локачинського району)

Сегейда Харитон, с. Затурці Затурцівська ЗОШ-інтернат. Історія школи

Музика Сергій, Ушакова Галина, с. Затурці Валентина Штинько – гордість Затурцівської школи I – III ст. ім. В. Липинського. Слово про подругу .

Чопко Віра, с. Затурці Традиції народного квітникарства в Затурцях

Фазан Микола, м. Луцьк Загальноосвітня школа Волині у період післявоєнної відбудови (1944 – 1953 рр.) (На матеріалах Локачинського району) .

Шостак Юлія, м. Ірпінь Київської області Остарбайтери Локачинського району (за матеріалами спогадів) .

Шульгач Віктор, доктор філологічних наук, м. Київ Ад’єктонімія Локачинського району Волинської області (лінгвістичний коментар) .

Яцій Василь, кандидат філологічних наук, м. Київ Відіменні прізвища жителів Зубильненської сільської ради Локачинського району Волинської області .

ІV. Загальні питання волинезнавства та історичного краєзнавства

Геннадій Бондаренко, Микола Півницький (м. Луцьк) Краєзнавці України в музеї Вячеслава Липинського

Козакевич Олена, кандидат мистецтвознавства, м. Львів З історії мережива в Україні: основні віхи розвитку .

Локайчук Світлана,кандидат філологічних наук, Охріменко Григорій, кандидат історичних наук, Ігор Маркус, м. Луцьк Про один тип кераміки (кубки) городоцько-здовбицької культури .

Пасюк Ігор, м. Луцьк Сторінки історії російської авіації на Волині у Першу світову війну

Анатолій Пилюк (смт. Локачі), Світлана Локайчук, Григорій Охріменко (м. Луцьк) Опис пам’яток стжижовської культури із Західної Волині та Полісся поданих Єжи Глосіком (1968 р.) .

Categories

Personality: Lypynskyj Vjacheslav Kazymyrovych (1882 – 1931)

Geographical object: Lokachi

Subject: Proceedings of Volyn