Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Не підлягає забуттю: нацистський окупаційний режим на Черкащині (1941 - 1944).

Не підлягає забуттю: нацистський окупаційний режим на Черкащині (1941 - 1944). – Черкаси : Вертикаль, . – 364, [48] с. : фот.

Libraries: НБУВ: ВА783106

Language of edition: ukrainian

Historical period: 1941 – 1944

Abstract (in Ukrainian):

Зб. наук. ст., док., матеріалів та спогадів / Черкас. осередок Міжнар. громад. орг. «Міжнар. фонд «Взаєморозуміння і толерантність» [та ін.]; [упоряд.: Мельниченко В. М. та ін.; редкол.: В. М. Мельниченко та ін.].

Categories

Geographical object: Cherkasy region

Subject: 2nd World War and Ukraine