Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Rasp K. W. Opisanie zakładu dla mieszczan kalek u św.Łazarza we Lwowie.

Rasp K. W. Opisanie zakładu dla mieszczan kalek u św.Łazarza we Lwowie. – Lw.: . – 28 s.

Language of edition: polish

Abstract (in Ukrainian):

«Опис закладу для міщан-калік у св.Лазаря у Львові».

Categories

Author: Rasp Carl Wilhelm (1805 – 1874)

Subjects (2): Lviv in 1772 – 1918, Medicine in Lviv