Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Опис володінь князя Януша Острозького у південно-східній Волині 1615 року.

Опис володінь князя Януша Острозького у південно-східній Волині 1615 року. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, . – 270 с.

Language of edition: ukrainian

Historical period: 1615

Abstract (in Ukrainian):

Упорядники В. Атаманенко, І. Рибачок.

Публікація включає текст інвентаря Базалійської, Красилівської, Шульжинської та Старокостянтинівської волостей, які входили до володінь князя Януша Острозького і складали частину створеної ним Острозької ординації. До публікації вміщено також дослідження з історії краю.

Categories

Authors (2): Atamanenko Viktor Borysovych, Rybachok I.

Geographical objects (4): Bazalija, Krasyliv, Starokostjantyniv, Volyn palatinate

Subject: Publucations of separate documents 1553 – 1647