Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Партійно-радянське керівництво УСРР під час голодомору 1932 – 1933 рр.

Партійно-радянське керівництво УСРР під час голодомору 1932 – 1933 рр. – Київ: [б. в.], . – 442 с.: іл.

Libraries: НБУВ: ВС56905

Language of edition: ukrainian

Historical period: 1932 – 1933

Abstract (in Ukrainian):

Вожді. Працівники. Активісти: зб. док. та матеріалів / НАН України, Ін-т історії України [та ін.]; [упоряд.: В. Васильєв, Н. Верт, С. Кокін].

Categories

Subject: New arrivals