Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Ластовський В. В., Сиволап Л. Г. Печерний комплекс Виноградського монастиря на Черкащині.

Ластовський В. В., Сиволап Л. Г. Печерний комплекс Виноградського монастиря на Черкащині. – «Матеріали 4-ї міжнародної археологічної конференції студентів і молодих вчених», К., Соборна Україна, р., с. 226 – 227.

Libraries: НБУВ: ВА571606 ВА577572

Language of edition: ukrainian

Historical period: 17 – begin 20 cent.

Abstract (in Ukrainian):

Печери Успенського Ірдинського Виноградського монастиря та печери старого монастирища біля с. Мале Старосілля р.Сміла обстежено в 1994 р. Перші датуються 17 ст., другі – 1730 р. – п.20 ст.

Categories

Authors (2): Lastovskyj Valerij Vasylovych (1968 –), Syvolap L. G.

Geographical object: Irdyn

Subject: Archaeology of 1648 – 1783