Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Полісся України: матеріали історико-етнографічного дослідження.

Полісся України: матеріали історико-етнографічного дослідження. – Льв.: р., т. 1 = 260 с.; 1999 р., т. 2 = 376 с.; 2003 р., т. 3 – 339 c.

Language of edition: ukrainian

Abstract (in Ukrainian):

Т. 1: Київське Полісся; т. 2: Овруччина; т. 3: У межиріччі Ужа і Тетерева.

Т. 1

1. Павлюк С. Передмова. – С. 3-7.

2. Гладкий М. Традиційне скотарство Київського Полісся. – С. 8-24.

3. Глушко М. Традиційний сухопутний транспорт. – С. 25-52.

4. Глушко М. Човни та їх специфіка. – С. 53-61.

5. Радович Р. Техніка та технологія традиційного будівництва на Поліссі. – С. 62-82.

6. Сілецький Р. "Закладщина" хати на Поліссі. – С. 83-96.

7. Тарас Я. Елементи озеленення та благоустрою поліської оселі. – С. 97-113.

8. Тарас Я. Сакральне будівництво. – С. 114-122.

9. Булгакова Л. Народний одяг населення Київського Полісся. – С. 123-147.

10. Гвоздевич С. Бондарство поліщуків Київщини першої половини ХХ ст. – С. 148-151.

11. Сапеляк О. Сімейний побут поліщуків: традиції і сучасність. – С. 152-163.

12. Гвоздевич С. Родильна обрядовість поліщуків. – С. 164-171.

13. Кутельмах К. Поминальні мотиви в календарній обрядовості поліщуків. – С. 172-203.

14. Шкарбан А. Народна медицина Київського Полісся. – С. 204-216.

15. Гарасим Я. Поетичні жанри поліського фольклору. – С. 217-228.

16. Галайчук В. Прозовий фольклор Київського Полісся. – С. 229-244.

17. Єфремов Є. Ритмоструктурні типи календарних наспівів. – С. 245-259.

18. Захарчук-Чугай Р. Народне декоративне мистецтво Київського Полісся. – С. 260-297.

19. Гудченко З. Забудова сіл Чорнобильщини. – С. 299-307.

20. Свирида Р. Хліб у зимовій обрядовості Київського Полісся. – С. 308-312.

21. Артюх Л. Поминальні страви на Поліссі. – С. 313-318.

22. Балушок В. Традиційні молодіжні угруповання на півночі Центрального Полісся. – С. 319-324.

23. Бондаренко Г. Етнопедагогічні принципи та уявлення поліщуків. – С. 325-329.

24. Курочкін О. Причинки до обрядовості осінньо-зимового циклів на теренах Чорнобильщини. – С. 330-338.

25. Гаврилюк Н. Про локальну спільність і диференціацію обрядово-світоглядних традицій Чорнобильського Полісся. – С. 339-345.

Т. 2

1. Павлюк С. Передмова / С. Павлюк, М. Глушко. – С. 3-6.

2. Сегеда С. Антропологічні дослідження в північно-східній частині Житомирщини / С. Сегеда. – С. 7-18.

3. Глушко М. Рибальські снасті та способи їх застосування / М. Глушко. – С. 19-32.

4. Гладкий М. Організація та форми випасу худоби / М. Гладкий. – С. 33-44.

5. Глушко М. Сплав лісу в басейні Ужа / М. Глушко. – С. 45-50.

6. Гвоздевич С. Бондарство на Овруччині в першій половині ХХ ст. / С. Гвоздевич. – С. 51-58.

7. Глушко М. Полозні і колісні засоби пересування / М. Глушко. – С. 59-76.

8. Глушко М. Системи запрягу гужових тварин та упряж / М. Глушко. – С. 77-86.

9. Радович Р. Релікти архаїчного поліського житла / Р. Радович. – С. 87-98.

10. Радович Р. Технологія зведення зрубу житла / Р. Радович. – С. 99-116.

11. Сілецький Р. "Входчини" (новосільні звичаї, обряди) / Р. Сілецький. – С. 117-124.

12. Сілецький Р. Система опалення народного житла поліщуків / Р. Сілецький. – С. 125-140.

13. Тарас Я. Церковне будівництво / Я. Тарас. – С. 141-158.

14. Булгакова Л. Традиційний жіночий одяг першої половини ХХ ст. / Л. Булгакова. – С. 159-176.

15. Тарас Я. Зоління білизни. Деякі аспекти гігієни / Я. Тарас. – С. 177-184.

16. Гвоздевич С. Родильна обрядовість поліщуків Овруччини / С. Гвоздевич. – С. 185-190.

17. Кутельмах К. Аграрні мотиви в календарній обрядовості поліщуків / К. Кутельмах. – С. 191-210.

18. Шкарбан А. Матеріали з народної медицини Житомирського Полісся / А. Шкарбан. – С. 211-224.

19. Гарасим Я. Нові записи з древньої Овруччини: огляд жанрів та сюжетів / Я. Гарасим. – С. 225-244.

20. Галайчук В. Календарно-обрядовий фольклор Овруччини: огляд мотивів та образів / В. Галайчук. – С. 245-272.

21. Гладкий М. Скотарські замовляння поліщуків / М. Гладкий. – С. 273-292.

22. Захарчук-Чугай Р. Народне декоративне мистецтво / Р. Захарчук-Чугай. – С. 293-327.

23. Булгакова Л. Поліський рушник ХХ ст. / Л. Булгакова. – С. 329-340.

24. Клименко І. Жнивні мелодії Овруччини / І. Клименко. – С. 341-364.

25. Звіздецький Б. Про деякі підсумки і перспективи вивчення археологічних пам'яток Овруччини / Б. Звіздецький. – С. 365.

Т. 3

1. Павлюк С. Передмова. – С. 3-6.

2. Сегеда С. Антропологічні дослідження людності Малинщини. – С. 7-16.

3. Глушко М. Традиційне рибальство. – С. 17-36.

4. Гладкий М. Народні замовляння Ганни Войтенко зі села Велика Рача. – С. 37-48.

5. Глушко М. Водний транспорт поліщуків. – С. 49-58.

6. Глушко М. Сухопутний транспорт поліщуків. – С. 59-82.

7. Радович Р. Деякі специфічні риси житла та господарських будівель на Поліссі (ХІХ – початок ХХ ст.). – С. 83-94.

8. Сілецький Р. Звичаї та обряди пов'язані з будівництвом. – С. 95-124.

9. Сивак В. Інтер'єр поліського житла. – С. 125-166.

10. Тарас Я. Сакральне дерев'яне будівництво Полісся між річками Уж та Тетерів. – С. 167-192.

11. Булгакова-Ситник Л. Тенденції до змін у традиційному жіночому одязі Полісся у першій чверті ХХ ст. – С. 193-206.

12. Захарчук-Чугай Р. Народне декоративне мистецтво. – С. 207-230.

13. Булгакова-Ситник Л. Трансформація художніх особливостей поліських рушників у другій половині ХХ ст. – С. 231-240.

14. Сокіл В. Фольклорна проза. – С. 141-148.

15. Галайчук В. Жанрова палітра та основні мотиви календарної поезії в експедиційних записах з Полісся 1996 р. – С. 249-266.

16. Гарасим Я. Позаобрядовий пісенний фольклор з Малинщини в етико-естетичних вимірах. – С. 267-277.

17. Галайчук В. Прозовий фольклор Полісся в записах 1996 року. – С. 277-290.

18. Єфремов Є. Типологічна система весняних наспівів у верхньому межиріччі Тетерева і Ужа. – С. 291-296.

19. Несен І. Весільний обряд: традиційна структура. – С. 297-322.

20. Мандебура О. Традційне харчування поліщуків: повсякденна їжа. – С. 323-334.

Categories

Geographical objects (3): Kyiv neighborhood, Ovruch, Polissja

Subject: Ethnographic regions