Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Політичний терор і тероризм в Україні. XIX–XX ст.: Історичні нариси.

Політичний терор і тероризм в Україні. XIX–XX ст.: Історичні нариси. – К.: Наукова думка, р. – 952 с.

Language of edition: ukrainian

Abstract (in Ukrainian):

Відп. ред. В. А. Смолій; C. В. Кульчицький (кер. авт. кол.), НАН України. Інститут історії України.

Це видання є першим підсумком великої роботи, здійснюваної українськими істориками впродовж останніх років, з пошуку нових архівних матеріалів, що проливають світло на проблему терору і тероризму в Україні, та їх сучасного осмислення. Книга складається з 13 нарисів: про терор і тероризм у теоретичному вимірі, про тероризм початку XX ст., про терор радянської доби, терор і тероризм у часи Другої світової війни та післявоєнний період, про придушення інакодумства в добу «застою», про проблеми боротьби з тероризмом на сучасному етапі тощо.

Categories

Subjects (3): Liberation struggle 1917 – 1922, Political history of 1784 – 1916, Political history of 1923 – 1991