Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Польське національне повстання 1863 – 1864 рр. на Правобережній Україні.

Польське національне повстання 1863 – 1864 рр. на Правобережній Україні. – Умань : Жовтий О. О. [вид.], . – 184 с. : табл.

Libraries: НБУВ: ВА789187

Language of edition: ukrainian

Historical period: 1863 – 1864

Abstract (in Ukrainian):

Від міфів до фактів / [Б. Гудь та ін.]; за ред. Ігоря Кривошеї, Норберта Моравця; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини [та ін.].

Categories

Subject: New arrivals