Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Przyczynki do etnografii Zamojszczyzny.

Przyczynki do etnografii Zamojszczyzny. – Zamość: . – 128 s.

Language of edition: polish

Abstract (in Ukrainian):

«Причинки до етнографії Замойщини».

Клодницький З. Специфіка народної культури на терені Замойського воєводства. – с. 22 – 40.

Петера Я. Народний одяг Замойщини. – с. 41 – 54.

Кавалко Д. Каменярський осередок у Юзефові. – с. 55 – 71.

Гурак Я. З історії млинарського промислу на Замойщині. – с. 72 – 87.

Басаневич Є. Регіональна народна медицина. Уживання практики традиційного народного лікування на Замойщині. – с. 88 – 96.

Садовська Є. Дерев’яне будівництво Замойщини в архіві Краківської політехніки. – с. 97 – 112.

Форналь М. Сільські лазні. – с. 113 – 119.

Categories

Authors (7): Basanevych Jeva, Gurak Jan, Kavalko Danuta, Klodnyckyj Zygmunt, Petera Janina, Sadovska Jeva, Fornal Marija

Geographical objects (2): Józefów, Zamosc

Subjects (2): Ethnographic regions, Social history of Poland