Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Корзо М. Рукописные учительные евангелия из собраний ЛНБ в традиции церковно-учительной литературы Речи Посполитой 17 в.: толкование притчи о богаче и Лазаре.

Корзо М. Рукописные учительные евангелия из собраний ЛНБ в традиции церковно-учительной литературы Речи Посполитой 17 в.: толкование притчи о богаче и Лазаре. – «Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім.В.Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних», Львів, р., с. 302 – 310.

Libraries: НБУЯМ: А596750

Language of edition: russian

Historical period: 1616 – 1641

Abstract (in Ukrainian):

Друковане Учительне євангеліє М.Смотрицького (Єв’є: 1616 р.) і два рукописні Учительні євангелія (п.17 ст.; 1641 р.). С. 306: «Центральною є проблема спасіння і посмертного воздаяння. В їх контексті розглядаються такі питання, як ставлення до багатства й бідності; вплив соціального статусу на посмертне спасіння; основні чесноти (і триб життя), необхідні для спасіння». С. 308 – 309: «Учительні євангелія пропонували трактування євангельської притчі про багача й Лазаря цілком у руслі канонічної традиції […] Всі міркування про бажаний для християнина суспільний статус геть не беруть до уваги т.зв. ‘середній’ стан (тобто досягнутий власною працею певний рівень заможності), який стає своєрідним ідеалом в католицькій проповіді 17 ст. Дві крайності – багатство й бідність – розглядаються як стійкі й неперехідні, одвіку властиві суспільству стани».

Categories

Author: Korzo Margaryta

Personality: Smotryckyj Meletij (1577 – 1633)

Subject: Reworking of biblical books in Ukraine 13 – 18 cent.