Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Русь "після Русі".

Русь "після Русі". – Х.: . – 352 с.

Language of edition: ukrainian

Historical period: 112 – 141 A.D.

Abstract (in Ukrainian):

Між короною і булавою. Українські землі від королівства Русі до Війська Запорозького / Авт. кол.: В. М. Горобець, М. М. Волощук, А. Г. Плахонін, Б. В. Черкас, К. Ю. Галушко. ‒ (Історія без цензури)

Русь: від зеніту до заходу (друга половина XI — перша половина XIII CT.) (А. Плахонін) 6

Децентралізація Русі (М. Волощук) 60

Поширення влади Великого князівства Литовського на українські землі (Б. Черкас) 112

Політичні процеси у Великому князівстві Литовському наприкінці XIV — у першій половині XV СТ. (К. Галушко) 141

Боротьба Литовсько-Руської держави та Криму за українські землі в першій третині XVI CT. (Б. Черкас) 153

Україна в складі Речі Посполитої (В. Горобець) 235

Categories

Subjects (3): 13 – 16-cent. political history, Political events in Kyiv Rus’, Political history of 1553 – 1647