Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Włodarski B. Salomea królowa halicka: kartka z dziejów wprowadzenia zakonu klarysek do Polski.

Włodarski B. Salomea królowa halicka: kartka z dziejów wprowadzenia zakonu klarysek do Polski. – Nasza preszlość, , t. 5, s. 65 – 71.

Libraries: НБУВ: ?

Language of edition: polish

Historical period: 13 cent.

Abstract (in Ukrainian):

«Соломія королева галицька: сторінка з історії впровадження ордену кларисок до Польщі».

Categories

Author: Włodarski Bronisław (1895 – 1974)

Personality: Solomija (about 1211 – 1268)

Subjects (2): 13 – 16-cent. religious life, Religious life in Poland