Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Середньовічні міста Полісся.

Середньовічні міста Полісся. – Київ : [б. в.], . – 252 с. : рис., табл. – (Археологія і давня історія України; вип. 11)

Libraries: НБУВ: СО33326

Language of edition: ukrainian

Abstract (in Ukrainian):

[Башков О. О. та ін.; редкол.: Толочко П. П. та ін.]; НАН України, Ін-т археології.

Categories

Subject: New arrivals